Podpora rodin s dvojčaty a vícerčatyPokud si rodina se dvěma dětmi naplánuje jejich věkový odstup na 4 roky, bude pobírat postupně 2x porodné, 2x peněžitou podporu v mateřství a 2x rodičovský příspěvek.
A i když bude věkový rozdíl mezi sourozenci 1 rok, pořád bude tato rodina postupně pobírat 2x porodné, 2x peněžitou podporu v mateřství a o půl roku déle rodičovský příspěvek než rodina s dvojčaty a vícerčaty. A jak vyplývá z tabulky, ani vyšší porodné pro vícečetné rodiny rozdíl nevyrovná.

Nutno ještě dodat, že věkový odstup dětí naplánovat lze, zatímco dvojčata či vícerčata nikoliv.

Pro názornější představu jsem vytvořila základní modelové situace platné k 1.4.2006. Všechny výpočty jsou zjednodušené, ale pro porovnání to myslím zatím stačí.

Přepokládejme, že všechny tyto rodiny mají stejný příjem a všechny matky budou pobírat rodičovský příspěvek až do 4 let věku dítěte/dětí.

Modelové situace rodin s dětmi

PPM - peněžitá podpora v mateřství, nebo-li mateřská dovolená
RP - rodičovský příspěvek

Když pomineme jakou duševní i fyzickou zátěž, kterou mnohdy dvojčata, o vícečatech ani nemluvě, do rodiny přinášejí, nelze opomenout neméně důležitou zátěž finanční.

Rodiny s dvojčaty a vícerčaty, co se týká podpory rodin s malými dětmi od státu,
jsou na tom nejhůře.
Přitom náklady na péči o děti mají dvoj- či trojnásobně vyšší, než na dva běžné sourozence, vše se kupuje hned 2x (3x), dvojčata po sobě nic nepodědí, je dvojnásobná spotřeba plen.

Rodina s dvojčaty a vícerčaty pobírá pouze 1x peněžitou podporu v mateřství (PPM) a poté začne pobírat rodičovský přispěvek (RP), ale také pouze jedenkrát !!!, i když spousta lidí se domnívá, že dvakrát.
1 dítěDvojčata2 děti
odstup
1 rok
2 děti
odstup
4 roky
Trojčata3 děti
odstup
1 rok
3 děti
odstup
4 roky
první
porodné
17 50052 50017 50017 50078 75017 50017 500
první
PPM
13 000
x 6 měs.
13 000
x 8 měs.
13 000
x 6 měs.
13 000
x 6 měs.
13 000
x 8 měs.
13 000
x 6 měs.
13 000
x 6 měs.
první
RP
3 696
x 42 měs.
3 696
x 40 měs.
3 696
x 6 měs.
3 696
x 42 měs.
3 696
x 40 měs.
3 696
x 6 měs.
3 696
x 42 měs.
druhé
porodné
--17 50017 500-17 50017 500
druhá
PPM
--13 000
x 6 měs.
13 000
x 6 měs.
-13 000
x 6 měs.
13 000
x 6 měs.
druhý
RP
--3 696
x 42 měs.
3 696
x 42 měs.
-3 696
x 6 měs.
3 696
x 42 měs.
třetí
porodné
-----17 50017 500
třetí
PPM
-----13 000
x 6 měs.
13 000
x 6 měs.
třetí
RP
-----3 696
x 42 měs.
3 696
x 42 měs.
CELKEM Kč 250 732304 340368 408501 464330 590486 084752 196

Shrnutí

Rodina s dvojčaty dostane o 64 tis. méně, než rodina se 2 dětmi s ročním věkovým odstupem
a o 197 tis. méně než rodina s 2 dětmi se 4 letým odstupem.

Rodina s trojčaty dostane o 155 tis. méně než rodina se 3 dětmi s ročním věkovým odstupem a o 421 tis. méně než rodina se 3 dětmi se 4 letým věkovým odstupem.

Klub dvojčat a vícečat připravil pro senátora Martina Mejstříka pozměňovací návrh pro zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiny s dětmi z vícečetných porodů.

Tento pozměňující návrh podpořilo velké množství rodičů dvojčat a vícerčat. Zde je dopis od maminky dvojčat Báry Kvapilové pro pana ministra Zdeňka Škromacha a zde je jeho odpověď, 1 strana a 2 strana.

Bohužel, tento návrh v únoru 2006 Senátem neprošel. Písemný záznam z jednání zde.

Senátor Martin Mejstřík přednesl pozměňující návrh, kdy by se rodičovský příspěvek zvýšil o 1,5 násobek, z 3 696 Kč na 5 544 Kč, což je o 73 920 Kč pro rodinu s dvojčaty nebo vícerčaty více než dosud.
Celková suma by tak u rodiny s dvojčaty překročila jen o 10 tis. celkovou sumu u rodiny se 2 dětmi s věkovým odstupem 1 rok.

A přesto tento návrh v senátu neprošel s tím, že by mohlo dojít k určité diskriminaci.

Ano, k diskriminaci skutečně dochází, ale kdo je ten diskriminovaný?Od 2.7.2006 zobrazeno :